Геопрециз ЕООД
Геодезически и кадастрални услуги в град Карлово

Изследване на деформации

Фирма Геопрециз ЕООД извършва изследване на деформации в района на град Карлово и област Пловдив. Дружеството изследва:

  • усукване;
  • отклонения от вертикала;
  • отклонения от проектната геометрия;
  • слягане;
  • издигане;
  • свлачища;
  • разломи и др.

Геопрециз ЕООД разполага със съвременен софтуер за автоматизация на мониторинговия процес при изследване на деформации.