Геопрециз ЕООД
Геодезически и кадастрални услуги в град Карлово

Трасиране на сгради и съоръжения

Фирма Геопрециз ЕООД извършва трасиране на сгради и съоръжения на територията на град Карлово и област Пловдив.

Трасирането се извършва преди започването на строителни дейности. Геопрециз ЕООД предлага различни видове трасиране според обекта:

  • трасиране на имотни граници;
  • трасиране на сгради;
  • трасиране на оси;
  • трасиране на конструктивни елементи на сграда;
  • трасиране на пътни съоръжения.

Фирмата извършва трасиране на имотни граници, сгради, надземни и подземни съоръжения, линейни съоръжения, при монтаж на съоръжения и други. Разполага с модерна техника и извършва трасирането в изключително кратки срокове.