Геопрециз ЕООД
Геодезически и кадастрални услуги в град Карлово

Геодезически услуги

Фирма Геопрециз ЕООД извършва геодезически услуги на територията на град Карлово и област Пловдив. Геодезията е наука, без която не може да бъде осъществен и най-добрият строителен проект.

Геопрециз е с дългогодишен опит в геодезията и разполага с висококвалифицирани специалисти притежаващи необходимите лицензи за извършване на всички геодезически дейности.

Фирма Геопрециз извършва:

  • геодезическо заснемане за определяне на обеми на изкопи и насипи;
  • изготвяне на цифрови модели на терен и ситуация;
  • геодезическо заснемане на имоти и обекти;
  • проектиране на геодезически мрежи;
  • определяне на деформации на инженерни съоръжения и други.

Политиката на фирмата е да предлага пълен спектър от качествени геодезически услуги на коректни за клиента цени в удовлетворяващи срокове.

За изпълнението на геодезическите дейности, фирмата разполага с висококвалифицирани специалисти притежаващи необходимите лицензи за извършване на всички геодезически дейности. При работа се използва съвременна геодезическа апаратура, осигуряваща висока точност на измерванията и последващата им обработка.