Геопрециз ЕООД
Геодезически и кадастрални услуги в град Карлово

Кадастрални услуги

Фирма Геопрециз ЕООД извършва кадастрални услуги в град Карлово и област Пловдив. Фирмата предлага квалифицирани и качествени услуги в сферата на кадастъра, част от които са:

  • създаване на специализирани карти за устройствено планиране;
  • трасиране на имотни граници по кадастрална карта;
  • създаване на кадастрални карти;
  • отстраняване на грешки в регистри и кадастрални карти;
  • обединяване и делби на сгради, поземлени имоти.

Геопрециз ЕООД разполага с висококвалифицирани специалисти притежаващи необходимите лицензи за извършване на всички геодезически дейности.