Геопрециз ЕООД
Геодезически и кадастрални услуги в град Карлово

За нас

Фирма Геопрециз със седалище град Карлово е създадена през 2005 година. Дружеството е с основна дейност геодезически и кадастрални услуги. Разполага с всякаква най-модерна апаратура и лицензиран софтуер.

Геопрециз ЕООД разполага с екип от квалифицирани служители с дългогодишен опит и необходимата висока квалификация.

Предлага следните дейности и услуги:

  • кадастрални карти - създаване и изменение;
  • геодезия за проектиране;
  • геодезически дейности за проектиране;
  • вертикални планировки;
  • комплексни геодезически заснемания за строителството;
  • регионално планиране;
  • трасировка на имоти;
  • регулация.

Фирма Геопрециз ЕООД работи на територията на град Карлово и област Пловдив.